Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Psykisk helsearbeid i naturen - friluftsliv inspirert av vår historie og identitet

f. 1979

PhD kandidat. Forsker ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet Sykehus HF

carina.fernee@sshf.no

f. 1966

PhD. Forsker ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet Sykehus HF

leiv.einar.gabrielsen@sshf.no

Sammendrag

Opphold i naturen er helsefremmende. Påstanden begrunnes i artikkelen ved å trekke de biologiske og historiske linjene om vårt forhold til naturen. Forfatterne hevder at det som følge av denne erkjennelsen finnes en rekke muligheter for faglig godt psykisk helsearbeid, muligheter som dagens helsevesen ikke benytter seg tilstrekkelig av. I tillegg har vi i Norge en kollektiv kulturell bakgrunn gjennom vårt unike forhold til friluftsliv, noe som gir spesielt gode forutsetninger for å lykkes med utendørs psykisk helsearbeid. Til slutt presenteres et nytt helsetilbud – friluftsterapi – som eksempel på hvordan man kan arbeide målrettet og faglig med psykiske helseutfordringer i naturen.

Nøkkelord: natur, psykisk helse, friluftsliv, friluftsterapi, mestringstro

Summary

Being in nature promotes health. This claim is substantiated by presenting biological and historical lines of our relation to nature. We argue that as a consequence of this recognition there exists a range of opportunities for improving mental health services; opportunities insufficiently utilized in today’s healthcare system. Additionally, in Norway we have a collective cultural heritage through our unique relation to outdoor life, providing favorable conditions for succeeding with nature-based mental health work. Lastly we present a new healthcare intervention – friluftsterapi – as an example of how to address mental health challenges in the wilderness in a targeted and professional manner.

Keywords: nature, mental health, outdoor life, wilderness therapy, self-efficacy
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon