Jeg har tilbragt nesten ti år av mitt liv på psykiatriske institusjoner. Jeg har vært både svingdørspasient i akuttpsykiatrien og innlagt over flere år i langtidspsykiatrien. I dag bebreider jeg psykiatrien fordi de ikke tok meg mer på alvor, så meg og ga meg riktig og nok hjelp den gangen jeg ble syk. I dag er jeg en person som setter pris på livet, og jeg er stort sett fornøyd med den personen jeg er. Det har vært en veldig lang reise fra å være skikkelig syk til å ha det ganske greit.