Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Om undervisning i selvmordsforebygging ved relevante universitets- og høgskoleutdanninger

f. 1960

Dr. polit i psykologi. Professor og rådgiver, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap og Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt

heidi.hjelmeland@svt.ntnu.no

f. 1961

Psykiatrisk sykepleier. Rådgiver, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt

bente.espeland@stolav.no

f. 1964

Master i helsevitenskap. Rådgiver, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt

rita.smavik@stolav.no

  • Side: 348-357
  • Publisert på Idunn: 2014-12-05
  • Publisert: 2014-12-05

Sammendrag

Ved Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt, foretok vi en kartlegging av undervisningstilbudet i selvmordsforebygging ved relevante universitets- og høgskoleutdanninger i Midt-Norge samt profesjonsstudiene i psykologi i hele landet. Vi fant at det med få unntak, der det enten undervises mer eller ikke i det hele tatt, jevnt over undervises 2–4 timer om tematikken. I tillegg til at dette er altfor lite, er undervisningen dessuten ofte knyttet til psykiatri eller psykiske lidelser, noe som er uheldig. Selvmordsforebygging må inn i aktuelle studieplaner, og undervisningen må både bli mer omfattende og få et mer utvidet psykisk helsearbeids- og folkehelseperspektiv.

Nøkkelord: selvmord, selvmordsforebygging, nasjonale retningslinjer, utdanning, psykisk helsearbeid, folkehelse

Summary

At the Regional Resource Centre on Violence, Traumatic Stress and Suicide Prevention, Central Norway, we conducted a survey of the teaching offered in suicide prevention in relevant university and college educations in Central Norway, and psychology educations nationally. We found that with a few exceptions, where there was more or no teaching at all, suicide prevention was mainly taught for 2-4 hours. In addition to being too little, the teaching was often connected to psychiatry or mental disorders, which is unfortunate. Suicide prevention must be integrated in relevant curricula, the teaching should be more comprehensive, and include mental and public health perspectives.

Keywords: suicide, suicide prevention, national guidelines, education, mental health, public health
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon