Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Kortprogram rus - erfaringer med et tilbud i kriminalomsorgen

gunnar.v.hansen@hiof.no

f. 1951

Dosent, Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og sosialfag

  • Side: 307-316
  • Publisert på Idunn: 2014-12-05
  • Publisert: 2014-12-05

Sammendrag

Opplever deltakerne i et kortvarig kursprogram i fengsel at programmet gir dem muligheter til å mestre sine rusproblemer bedre enn før? I denne artikkelen studerer jeg virkningene av et pilotprosjekt som ble gjennomført i to norske fengsler. Undersøkelsen bygger på intervjuer med i alt 16 deltakere. Data viser at de innsatte som følge av programmet økte sin motivasjon og fikk bedre redskaper til å mestre sitt rusproblem. Konklusjonen er derfor at et slikt program kan være et første steg på en vei der innsatte med rusproblemer blir i bedre stand til å mestre sine utfordringer.

Nøkkelord: rusproblemer, fengsel, program, mestring

Summary

Are the participants in a short term prison training program feeling that the program gives them an opportunity to master their addiction problems better than earlier? In this article, I am studying the effects of a pilot project which was conducted in two Norwegian prisons. The article is based upon interviews with a total of 16 participants. Data show that the inmates as a result of the program increased their motivation and achieved better tools in order to cope with their addiction problem. The conclusion is therefore that such a program could be a first step on a road where inmates with addiction problems, strengthens their ability to cope with their challenges.

Keywords: substance abuse, prison, program, coping
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon