Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

J. H. van den Berg (1914-2012) - Menneskets foranderlige essens

borge.baklien@hit.no

f. 1967

Cand. Polit. Sosialantropologi. Stipendiat, Høgskolen i Telemark – Avdeling for helse- og sosialfag

rob.bongaardt@hit.no

f: 1964

PhD, psykologi. Førsteamanuensis, Høgskolen i Telemark – Avdeling for helse- og sosialfag

  • Side: 339-347
  • Publisert på Idunn: 2014-12-05
  • Publisert: 2014-12-05

Sammendrag

Jan Hendrik van den Berg var psykiater, psykolog, historiker, fenomenolog og en glitrende skribent. Han var opptatt av å beskrive hvordan menneskers livsverden endres med tid og sted. Van den Berg viser gjennom sine rike beskrivelser av hverdagsfenomener hvordan en fenomenologisk tilnærming tilfører forskning og praksis det menneskelige i lidelse ved å vektlegge erfaringer. Han skiller ikke mellom «innenifra»- og «utenifra»-perspektivet, for mennesket subjektivitet finnes i verden. Svaret på spørsmål som: «Hvordan er det å oppleve et bestemt fenomen?» finner vi derfor ifølge van den Berg ikke inne i individet, men i personens beskrivelse av sin verden.

Nøkkelord: J. H. van den Berg, fenomenologi, livsverden

Summary

Jan Hendrik van den Berg was a psychiatrist, psychologist, historian, phenomenologist and a brilliant writer. He describes how people's life world change with time and place. Van den Berg shows through his rich descriptions of everyday phenomena how a phenomenological approach can provide research and practice the humanity in illness by emphasizing experience. Van den Berg does not distinguish between the «within» and the «outside» perspective of human subjectivity because subjectivity exists in the world. The answer to questions like: «How is it to experience a particular phenomenon?» is therefore not to be found within the individual, but in the person's description of their world.

Keywords: J.H. van den Berg, phenomenology, life world
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon