Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Hvilken plass har erfaringskonsulenter i tjenestene innenfor psykisk helse?

f. 1951

Klinisk sosionom, familieterapeut og kunst og uttrykksterapeut. Seniorrådgiver og prosjektleder, Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

eva@erfaringskompetanse.no

f. 1955

Videreutdanning i samarbeidsbasert forskning, Sosialpedagogikk, Kunst- og håndverk og flergenerasjonell psykotraumatologi. Tidligere erfaringskonsulent og prosjektmedarbeider, Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

siv@erfaringskompetanse.no

  • Side: 368-376
  • Publisert på Idunn: 2014-12-05
  • Publisert: 2014-12-05

Sammendrag

Denne artikkelen omhandler erfaringskonsulenter og deres rolle i de psykiske helsetjenestene. Artikkelen tar opp hvilken plass erfaringskonsulentene har i disse tjenestene, og hvilke forutsetninger som må til for å utnytte de ressursene disse representerer. For å belyse denne problemstillingen har vi presentert noe av den kunnskapen vi har skaffet fra samlinger med erfaringskonsulenter og deres arbeidsgivere, funn fra en undersøkelse blant erfaringskonsulenter som er tilsatt i offentlig tjeneste i psykisk helsefeltet, og gjennomgang av noe av den litteraturen som finnes om bruk av erfaringskonsulenter i tjenestene. Ut fra materialet konkluderes det med at erfaringskonsulentene representerer en viktig ressurs for både tjeneste- og kunnskapsutviklingen i psykisk helse.

Nøkkelord: erfaringskonsulenter, medarbeidere med brukererfaring, erfaringskompetanse, erfaringskunnskap, brukererfaringer, forskning

Summary

This article revolves around peer-support workers within the service of mental health. The article aims to bring focus on which role and function these have within this field and the prerequisites, which are necessary to harness the resources these represent. To address this issue we have presented some of the knowledge gathered from peer-support workers and their employers. Additionally a survey of peer-support working within the field of mental health was examined. Lastly, parts of the literature surrounding the use of peer-support workers within this field have been reviewed. Based in the material we conclude that peer-support workers represent an important source for development of service and knowledge in the field of mental health.

Keywords: peer-support workers, service users as co-workers, service user experience, experiencebased knowledge, service user knowledge, research
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon