Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Et for friskende arbeidsliv? - Helsetjenestens rolle og funksjon i inkludering av mennesker med psykiske helsevansker i ordinært arbeidsliv, sett fra et lederperspektiv

lise.lovereide.stolas@sus.no

f. 1983

Fag og forskningssykepleier/MSc, Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser – NKB, Stavanger Universitetssjukehus

lisebet.skeie.skarpaas@hioa.no

f. 1978

MSc./Phd stipendiat, Institutt for Ergoterapi og Ortopediingeniørfag, Fakultet for Helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus

ellen.ramvi@uis.no

f. 1959

Førsteamanuensis/PhD. Institutt for helsefag, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger

  • Side: 297-306
  • Publisert på Idunn: 2014-12-05
  • Publisert: 2014-12-05

Sammendrag

I Norge har det vært økende vektlegging av arbeidsintegrerende tiltak for mennesker med psykiske helsevansker i ordinært arbeidsmarked. I denne artikkelen utforsket vi lederes erfaringer med helsetjenestens rolle i arbeidsinkluderingen. Det ble foretatt 15 semi-strukturerte intervju med ledere fra ulike deler av arbeidslivet. Analyse av materialet viste at lederne hadde liten erfaring med helsetjenesten, og hadde vanskelig for å se for seg helsetjenestens rolle i inkluderingsprosessen. Noen av lederne uttrykket likevel behov for økt kompetanse på psykiske helseplager. Lederne hadde negative forestillinger om helsetjenesten som kan utgjøre en barriere i samarbeidet.

Nøkkelord: arbeidsinkludering, psykiske helsevansker, Supported Employment

Summary

In Norway there has been an increasing focus on inclusion of people with mental health problems in ordinary work. In this article we explored leader’s experiences of health service's role in job placement. Semi – structured interviews with fifteen leaders from different parts of ordinary working life was conducted. Analysis of the material revealed that supervisors lacked experience with health care services, and had difficulty seeing the health care services’ role in the inclusion process. Some supervisors expressed a need for greater expertise in mental illness. The negative perceptions of health care services may constitute a barrier to cooperation.

Keywords: labor inclusion, mental health problems, Supported Employment
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon