Ruskulturen i Norge preges av høye overdosetall og en høy andel som injiserer rusmidlene. I tillegg til overdosefaren er injisering også forbundet med ulike helseskader. En studietur til Amsterdam var oppstarten til Switch-kampanjen, som handler om å påvirke injiseringskulturen. Ved hjelp av ulike tiltak ønsker vi å inspirere brukere til alternative inntaksmåter, for eksempel røyking av heroin i stedet for injisering. Switch-tenkningen sprer seg nå rundt om i landet.