Som leder i en brukerorganisasjon er jeg opptatt av å møte mennesker med respekt uansett ståsted. I min verden må vi møte mennesker på ulike måter. Å møte mennesker på en standardisert måte vil være det motsatte av å møte dem med respekt. Likevel har vi mennesker mange felles trekk som fører til felles behov. På det grunnlaget må vi bevege oss bort fra individualiseringen. Vi trenger alle et nettverk. Vi oppnår dette gjennom aktivitet og arbeid. Å være en del av noe, og være noe for andre, og at andre er noe for deg, er grunnlaget for god psykisk helse. Penger er ikke lykke, men en nødvendighet i et samfunn der kapitalen og dens sirkulasjon er viktig for at samfunnet skal fungere. Skolegang er viktigere enn noen gang for å kunne være en del av et fellesskap. Aktivitet er nøkkelen til suksess for alle mennesker uansett ståsted i hele verden.