Vi er to kollegaer, Reidun og Marit, som har samarbeidet og delt erfaringer i mange år, om livet, arbeid, samarbeid, psykisk helse, det å være kollegaer og mye mer. Vi fikk en invitasjon fra redaksjonen i Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid om å skrive med utgangspunkt i tidsskriftets verdisyn og forståelse av psykisk helsearbeid. For Reidun førte det til en refleksjon over sin egen historie med psykiske helseproblemer gjennom mange år. Hvordan oppleves det å ha psykiske helseproblemer? Hvordan påvirker det livet, arbeidet og din identitet? Hvordan blir man møtt av omgivelsene? Hva er til hinder og hva er til hjelp for å komme seg? Marit ble inspirert og ville også reflektere litt videre rundt Reiduns historie og tanker, sett fra sitt ståsted som kollega og fagperson. Og slik kan det bli et essay av.