Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

«Vi vegrer oss mot å sette psykiatrilappen på ungen» - rettighetsfesting og barnevernsbarnas tilgang til BUP

f. 1953

Barnevernspedagog, klinisk sosionom, cand. polit. i sosialt arbeid. R-BUP

ingerid.aamodt@r-bup.no

Sammendrag

Barnevernsbarn og -ungdom har hatt vanskelig for å nå fram til spesialisthelsetjenesten for barn og unges psykiske helse (BUP). Rett til nødvendig helsehjelp har åpnet døren til BUP for mange av dem. Det er samtidig fare for at barnevernsbarna blir rettighetstapere i BUP. Det politiske systemet har vært oppmerksom på faren. Det er lagt politiske føringer om å ta særlige hensyn for å sikre barnevernsbarna samme rett til nødvendig helsehjelp som andre. På bakgrunn av et års feltarbeid stiller artikkelen spørsmål om barn og ungdom med barnevernstiltak likevel står i fare for ikke å få sine rettigheter oppfylt i BUP.

Nøkkelord: Rettighetsfesting, rettighetstapere, diagnose, standardisering, skjønn, autonomi

Summary

Children and youth in child welfare have had difficulty reaching the specialist child mental health care (BUP). Right to health care has opened the door to BUP for many of them. There is however a risk that these children and youth become right-losers in BUP. The political system has been aware of the risk. Political guidelines impose that special considerations are to be taken to ensure the children and youth the same rights as others. Based on a year's fieldwork the article questions whether children and youth in child welfare still are in risk of being right-losers in BUP.

Keywords: Rights, right-losers, diagnosis, standardization, discretion, autonomy
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon