Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Psykisk sykdom - et resultat av forhandlinger?

f. 1965

Førsteamanuensis, Dr. PH. Institutt for psykososial helse, Universitetet i Agder

anders.j.w.andersen@hia.no

Sammendrag

Psykisk sykdom brukes som begrep både i faglitteraturen, i offentligheten og blant brukere av tjenestene, på tross av at selve begrepet fremstår svært problematisk. Forfatteren argumenterer for at dersom sykdomsbegrepet skal ha en plass i psykisk helsearbeid, så må det klarere defineres som et dialogisk og tidsavgrenset begrep. Han skisserer og diskuterer en modell der psykisk sykdom fremstår som et mulig resultat av en forhandlingsprosess der kunnskaper fra ulike forhold vektes med hverandre. Dette innebærer en større anerkjennelse av tverrfagligheten i feltet og en økt verdsetting av folks egne erfaringer i forhandlingsprosessen.

Nøkkelord: Psykisk sykdom, dialog, begrepsanalyse, forhandlinger

Summary

Mental illness is used as a concept in textbooks, in the public and amongst users of the mental health services in spite of the fact that the concept itself appears to be unclear and undefined. The author argues that if the concept is to be used in mental health, it needs to be defined more clearly as a dialogical and time limited concept. He presents and discusses a model in which mental illness emerges as a possible outcome of a negotiation process where knowledge from various dimensions are put together and given weight. This highlights the importance of cross disciplinary collaboration and appreciation of the user’s voice in the negotiation process.

Keywords: Mental illness, dialogue, concept analysis, negotiations
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon