Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Nye trender innen arbeid og psykisk helse - sett i sammenheng med recovery

f. 1978

Faglig rådgiver NAPHA

stian.reinertsen@napha.no

f. 1976

Faglig rådgiver, NAPHA

kristin.trane@napha.no

f. 1956

Leder NAPHA

trond.hatling@napha.no

f. 1974

Faglig rådgiver, NAPHA

siri.bjaarstad@napha.no

Sammendrag

Artikkelen handler om nye trender innen arbeid og psykisk helse sett i sammenheng med recovery-tenkning. En forutsetning for økt arbeidsinkludering av mennesker med psykiske helseproblemer er at de eksisterende tjenestene bedre utnytter hverandres potensial. Tjenestene bør være basert på hva den enkelte ønsker og trenger.

Gjennom eksempler på god praksis viser artikkelen kraften i å tenke jobb og behandling parallelt, der menneskene med psykiske helseproblemer selv styrer prosessen, med gode samhandlende aktører som medspillere. Sammen kan nye retninger innen arbeid og psykisk helse og recovery bidra til endring i tenkning og praksis.

Nøkkelord: Arbeid, psykisk helse, recovery, samhandling, NAV, helsetjenester

Summary

This article discusses new perspectives in work and mental health in the context of recovery. A prerequisite for increased labor inclusion of people with mental health problems is that the existing services better utilize each other's potential. The course of interaction should be based on each individual's needs and preferences.

Good examples of practice shows the strength of thinking work and treatment as parallel processes, in which people with mental health problems even control the process as equal partners. New directions and paradigms in work and mental health recovery should contribute to a change in thinking and practice.

Keywords: Work, mental health, recovery, interactions, NAV, health services
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon