Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Når kroppen sladrer, bør helsetjenesten lytte med to ører

f. 1963

Psykiatrisk sykepleier, master i familieterapi. Avdeling for barn og unges psykiske helse (BUPH), Barne- og ungdomsklinikken, Akershus Universitetssykehus HF

Hege.s.larsen@ahus.no

f. 1954

Barne- og ungdomspsykiater PhD, Avdeling for barn og unges psykiske helse (BUPH), Barne- og ungdomsklinikken, Akershus universitetssykehus HF

betty.van.roy@ahus.no

  • Side: 253-263
  • Publisert på Idunn: 2014-09-11
  • Publisert: 2014-09-11

Sammendrag

Kropp og sinn er komplekst sammenvevet. Et konsultasjon-liaison-tilbud i psykisk helsetjeneste i en somatisk barne- og ungdomsklinikk muliggjør ivaretakelse av hele menneske i et biopsykososialt perspektiv. Tett samarbeid mellom forskjellige spesialister i åpen dialog med ungdommen og familien gir grunnlag for å pusle sammen en helhetlig forståelse av både kroppslige og mentale fenomener, og sikre optimal behandling. Når kroppen «sladrer» om vanskelige opplevelser og tanker, trengs tverrfaglig innsats for å oversette kroppens språk, finne mening og sammenheng i det som skjer, og gjøre det håndterbart. Det avgjørende er at helsetjenesten bruker to ører for å lytte til kroppens budskap.

Nøkkelord: Psykisk helse, biopsykososial, konsultasjon, liaison, historier

Abstract

Body and mind are complex interwoven. A consultation- liaison mental health service in a somatic clinic for children and adolescents enables an holistic caregiving in a biopsychosocial perspective. Close cooperation between different specialists in dialogue with youth and the family enables to provide a comprehensive understanding of both physical as well as mental phenomena, and ensure optimal treatment. When the body «gives away» difficult experiences and thoughts, interdisciplinary efforts are needed to translate body language, find meaning in what is happening and make it manageable. It is essential that health service use two ears to listen to the body's messages.

Keywords: Mental health, biopsychosocial, consultation, liaison, stories
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon