Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Kva avgjer bruken av døgnplassar i psykisk helsevern?

f. 1962

Avdelingssjef, lege, spesialist i psykiatri, Nordfjord psykiatrisenter

trond.aarre@helse-forde.no

  • Side: 241-252
  • Publisert på Idunn: 2014-09-11
  • Publisert: 2014-09-11

Samandrag

Denne artikkelen drøftar døgnbehandling i psykisk helsevern. Offentlege rapportar dokumenterer store skilnader i bruksmønster helseføretaka imellom og mellom distriktspsykiatriske senter (DPS) i same helseføretak. Bruken av opphaldsdøger i høve til folkesetnaden, og fordelinga av opphaldsdøger mellom sjukehusavdelingar og DPS, er svært ulik. Rapportane, og utviklinga ved eit DPS som vert nytta som illustrasjon, tyder ikkje på at skilnadene skuldast ulikskapar mellom opptaksområde eller pasientgrunnlag. Forklåringa på skilnadene ligg nok heller i synet på døgnbehandling i psykisk helsevern, arbeidsmåtar og fagleg orientering. Bruken av døgnbehandling har mindre med pasientane, og meir med tenestene sjølve å gjere, enn me likar å tru.

Nøkkelord: Døgnbehandling, distriktspsykiatrisk senter (DPS), tenesteutvikling, sengeplassar

Summary

This paper discusses inpatient treatment in mental health care. Reports published by Norwegian health care authorities demonstrate considerable variation in the use of inpatient treatment, both between health care systems and between community mental health centres within the same health system. There is great variation in the number of bed days according to the population served and the distribution of bed days between hospital wards and community mental health centres. These reports, and the use of inpatient treatment at one single community mental health centre by way of illustration, indicate that the discrepancies are not due to differences between catchment areas or patient characteristics. Different views on inpatient treatment in mental health care, service development and treatment ideology are more likely explanations. Inpatient treatment has less to do with patients, and more to do with the services themselves, than we like to think.

Keywords: Inpatient treatment, community mental health centre, service development, hospital beds
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon