«Jeg var fanget i et sort hull der alle rettigheter var fratatt meg og jeg var prisgitt den ansvarlige lege sitt skjønn». I 2006 ble den ene av essayforfatterne, Liv, hentet hjemme med politi, tvangsinnlagt, tvangsmedisinert, skjermet og beltelagt ved et sykehus i Oslo. I 2007 signerte Norge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), men det skulle gå seks år før Norge faktisk ratifiserte konvensjonen. Det skjedde endelig i juni 2013, men da hadde staten lagt til to tolkningserklæringer, som i praksis fratar mennesker med psykososiale funksjonsnedsettelser grunnleggende rettigheter som frihet og selvbestemmelse. Samme år ble den andre artikkelforfatteren, Mette, valgt til leder i We Shall Overcome og veien fra psykiatrisk svingdørspasient på fulltid til menneskerettighetsaktivist ble påbegynt.