Vel, psykisk helsearbeid er i alle fall i aller høyeste grad i stadig politisk endring. Alle organ kjemper for seg og sine. Alle har budsjetter som skal holdes, og alle skal ha rett. Alle har vi forståelsen av at vi alle er ekspertene på hvert vårt felt. Men når alle er ekspertene, og alle har rett, hvem tar da feil og må endre seg?