Denne utgaven av tidsskriftet er et jubileumsnummer som markerer at vi fyller ti år. Det er en bragd mange har all grunn til å være stolte av. Vi vil takke Helsedirektoratet, Universitetsforlaget, NAPHA, ulike pårørende- og brukerorganisasjoner, redaktører, redaksjonsmedlemmer og enkeltpersoner som realiserte opprettelsen av tidsskriftet, og som har stått solidarisk ved vår side i ti viktige år i utviklingen av psykisk helsearbeid i Norge. Tusen takk til alle!

I 2004 var vår ambisjon å være en aktør i feltet gjennom å formidle kunnskap om og i psykisk helsearbeid fra brukere, pårørende, ansatte, utdannere, forskere og byråkrater. Vi har formidlet erfaringsbasert, praksisbasert og forskningsbasert kunnskap gjennom ulike og mangfoldige sjangere. Tidsskriftet har holdt fast i faget psykisk helsearbeid både som praksis-, kunnskaps- og forskningsfelt. Vi har, gjennom ti år og over førti nummer, publisert kunnskap gjennom artikler, essayer, fortellinger, gode eksempler og skeive blikk fra og for alle våre målgrupper. Det er arrangert skriveverksteder for brukere, pårørende og fagfolk, og det er gjennomført fagseminarer og konferanser om psykisk helsearbeid i hele landet. Redaksjonen har alltid bestått av personer med ulike erfaringer som brukere, pårørende og fagfolk samt personer fra ulike deler av psykisk helsefeltet.

Samtidig er vi ikke i mål. Det skjer endringer, og det går for sakte. Endringer på noen områder kan fremstå som motsigelsesfylte og tvetydige i forhold til endringer som skjer på andre områder av feltet. Tidsskriftet vil fortsette med å gi små og store bidrag til at vi skal kunne videreutvikle og kunne skape varige endinger i psykisk helsefeltet. Vi kan gjøre det ved å publisere artikler, vitenskapelige så vel som faglige, fortellinger, gode eksempler og skeive blikk fra og om utviklingen i feltet. Kunnskaper som det er viktig at andre får tilgang til, og som kan inspirere i det viktige endringsarbeidet som vårt felt er avhengig av i den videre utviklingen. Så til alle brukere, utdannere, fagfolk, forskere og politikere: Skriv og send til oss alt dere mener kan bidra. Vi lover at vi skal lese og vurdere alt som kommer inn til oss.

Vi er klare for ti nye år og vil fortsette å oppmuntre hverandre til å skrive og formidle viktig kunnskap i og om psykisk helsearbeid. Vi må spre tidsskriftet til flere og nye grupper, verve abonnenter og stimulere til å lese hva andre skriver. Og ikke minst: La oss glede oss over at vi fyller ti år. Det er all grunn til å gratulere hverandre!