En lang gang, nærmest en korridor, senger som står overfor hverandre. Plassert ved enden av hver seng, en stol med respatexplate. Stolbenene knirker når de skyves mot det harde golvet. Det står metallskap langs tverrveggene. De skjuler de få eiendelene til de som bebor lokalene, og som er eiere av hver sin seng og en stol. I den ene enden av lokalet er det en inngangsdør. Den som ligger i sengen nærmest døren, må finne seg i å være den første man møter når man kommer til avdelingen. I den andre enden av avdelingen ligger dagligstuen og inngangen til kjøkkenet. En meter fra nærmeste seng er inngangsdøren til vaktrommet. Her er det mennesker hele døgnet. Alle rommene er låst til enhver tid. Dersom noen av pasientene skal ha tilgang til disse rommene, må det skje via personalets nøkler. All trafikk mellom vaktrom og fellesstue er en parade mellom senger som står i stram givakt, natt som dag.