De siste tiårs samfunnsmessige endringer fordrer en arbeidsstyrke med høyere utdanningsnivå enn tidligere. Det er særdeles viktig at unge mennesker med psykiske helseutfordringer ikke sakker akterut i denne utviklingen. Vi vet at utdanning beskytter: Jo høyere utdanning man har, dess større er sjansene for å få et arbeid, komme i arbeid, eller komme tilbake i arbeid. Utdannings- og helseforskjeller følger hverandre. Jo lengre utdanning man har, jo bedre helse har man som voksen. Effekten er trolig enda større for unge voksne med psykiske vansker.