Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Omsorg under tvang - En narrativ studie av pasienters fortellinger om tvang og psykisk helsevernf. 1962

Professor, Institutt for psykologi, UIT Norges Arktiske Universitet

catharina.wang@uit.nof. 1969

Professor ved Institutt for helse og omsorgsfag, UiT Norges Arktiske Universitet

geir.lorem@uit.nof. 1981

Psykolog, Institutt for psykologi, UiT Norges Arktiske Universitet

jartrud.frafjord@bufetat.nof. 1985

Psykolog, Institutt for psykologi, UiT Norges Arktiske Universitet

masteffe@hotmail.com

  • Side: 115-124
  • Publisert på Idunn: 2014-06-05

Sammendrag

Tvangsbruk kompliserer allianser og pasientens opplevelse av omsorg. Spørsmålet er i hvilke situasjoner pasienter opplever at tvang er akseptabelt, og hvordan helsepersonell kan bidra til å forebygge negative opplevelser.

Dette var en kvalitativ studie med et tematisk narrativt design. Den inkluderte ni deltagere som hadde vært innlagt med psykoseproblematikk. Intervjuene tematiserte brukermedvirkning, behandling og bedringsprosesser, med fokus på pasientenes forståelse av behandlingen og samspillet med helsearbeidere.

Pasientene uttrykte forståelse for tvangsbruk i noen tilfeller, men ønsket at tvangen skulle reduseres til et minimum. Negative erfaringer var preget av manglende innflytelse, fravær av valgmuligheter samt unødvendig tvang. Positive erfaringer var opplevelse av at egne behov og interesser ble ivaretatt.

Omsorg innen psykisk helsevern innebærer et særskilt fokus på kommunikasjon som tillater at ulike oppfatninger kommuniseres, begrunnes og respekteres. Tvang bør foregå så skånsomt som mulig, samt at tvangsbruk bør etterfølges av dialog slik at alle involverte parter kan lære av hendelsen.

Nøkkelord: allianse, omsorg, pasient-behandler-relasjon, psykisk helsevern, tvang, hospitalisering

Summary

Compulsory care: A narrative study of patient stories of coercion and mental health care

The use of coercion complicates alliances and patients’ experience of care. A key question is in which situations patients find coercion acceptable and how health professionals can help to prevent negative experiences.

This was a qualitative study with a thematic narrative design. Nine participants, who had been hospitalized with psychosis disorders, were interviewed about client participation, treatment and recovery processes, centring on patients' understanding of treatment and interaction with staff.

Patients could accept the use of coercion in some cases, but argued that coercion should be reduced to a minimum. Negative experiences were characterized by a lack of influence, no freedom of choice and unnecessary force. Positive experiences were feeling that one’s own needs and interests were respected.

We conclude that care in mental health must focus on communication that allows different opinions to be expressed, explained and respected. Coercion should be carried out as considerately as possible, and followed up with dialogue so that all parties involved can learn from the incident.

Keywords: alliances, care, coercion, hospitalization, mental health care, patient-staff relationship
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon