Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Samhandlingsteamet i Bærum – S-Flex-modellen. Praksis og effektevaluering

f. 1969

PhD Psykologi, Bærum DPS, Klinikk for psykisk helse og rus.

broand@vestreviken.no

  • Side: 317-327
  • Publisert på Idunn: 2013-12-03
  • Publisert: 2013-12-03

I Helsedirektoratets IS-1554 «Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud» har vi siden 2008 kunnet lese at stadig flere grupper risikerer å falle utenfor behandlingstilbudene fordi de ikke klarer å nyttiggjøre seg disse. Svaret har i all hovedsak vært etablering av ACT eller liknende tilbud med diagnosebaserte inntakskriterier. Risikoen er imidlertid at man skaper feil trykk i pasientstrømmen og nye grupper faller utenfor.

I Bærum ble det derfor 01.01.12 etablert et samhandlingsteam der inntakskriteriet er at man må ha en alvorlig psykisk lidelse og/eller alvorlig rusavhengighet, stor funksjonssvikt og svak eller manglende tilknytning til tjenesteapparatet. Diagnose legges ikke til grunn som vurderingsgrunnlag for inntak, og alder er uvesentlig. Prosjektet har utviklet en forpliktende samhandlingsmodell, S-Flex, mellom kommune og DPS i Bærum med effektevaluering. Det er opprettet et tverrfaglig samhandlingsteam med ansatte i brøkstillinger fra psykisk helse og rus i kommune og fra DPS i Bærum.

Summary

Bror Just Andersen

The C-Flex model – a collaboration team in Baerum. Practice and effect evaluation

When establishing assertive outreach and/or integrated outpatient mental health services in Norway in 2008, the starting point was a white paper from The Norwegian Directorate of Health; IS-1554: «People with severe mental illness demanding special facilitated services». The response to this has primarily been to establish ACT-teams, or similar services with diagnosis-based admission criteria.

Baerum took another approach, wherefore a collaborative team was established with patient inclusion on 01.01.2012. Admission criteria were severe mental illness and/or severe addiction, major disability. and weak or non-existing contact with public treatment services. Diagnosis was not an assessment base for inclusion and age was irrelevant. Anyone could refer patients to the team. The project has developed a flexible, functional, committed collaboration model for primary and secondary mental health and addiction services termed ‘The C-Flex model’. We created an interdisciplinary collaboration of employees in fractional positions also staying in their initial positions.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon