Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Samhandling mellom et distriktspsykiatrisk senter og kommunalt psykisk helsearbeid: ansattes erfaringer

f. 1963

Psykiatrisk sykepleier, Rusbehandling Midt-Norge. Master i psykisk helsearbeid.

tove.kristin.steen@rus-midt.no

f. 1964

Psykiatrisk sykepleier, Tiller distriktspsykiatriske senter, St. Olavs hospital.

gunn.elin.larsen@stolav.no

f. 1954

Psykiatrisk sykepleier, Høgskolelektor/Cand.polit, Høgskolen i Sør-Trøndelag.

toril.elstad@hist.no

  • Side: 296-305
  • Publisert på Idunn: 2013-12-03
  • Publisert: 2013-12-03

Koordinerte, helhetlige hjelpetilbud for mennesker med psykiske helseproblemer har lenge vært en helsepolitisk målsetning i flere land, deriblant Norge. Tverrfaglig samarbeid på tvers av forvaltningsnivå har aktualisert behovet for kunnskap om ansattes samhandling i praksis. Hensikten med denne artikkelen er å bidra med kunnskap om hva som kan fremme god samhandling på tvers av ulike tjenester, basert på erfaringer fra fagansatte som samarbeider med hverandre og med brukere. Problemstillingen ble utforsket gjennom fokusgruppeintervju med ansatte ved et DPS og to ulike tjenestetilbud innen kommunalt psykisk helsearbeid. Et sentralt tema som diskuteres i artikkelen er betydningen av å møtes og utveksle kunnskap om hverandres tjenestetilbud og faglige tilnærminger, for å fremme positiv samhandling og et sammenhengende hjelpetilbud. Andre funn og tema som diskuteres er knyttet til det konkrete samarbeidet om hjelpetilbudet overfor brukerne og til veiledning og kunnskapsoverføring.

Summary

Toril Anne Elstad, Tove Kristin Steen and Gunn Elin Larsen

Collaboration between a District Psychiatric Centre (DPC) and Municipal Mental Health Services: Professionals’ Experiences

Coordinated, holistic care for people with mental health problems is a policy aim in several countries, including Norway. Multi-professional collaboration across services means that more knowledge is needed about the practice of cooperation. This article aims to contribute to a knowledge base about factors that can facilitate positive collaboration, based on experiences from professionals who cooperate with each other and with service users. The theme was explored through focus groups of professionals from a DPC and community mental health services. How meeting and exchanging knowledge about each other’s services and perspectives can contribute to positive collaboration and coordinated services, is a central theme in this article. Other findings and issues relate to mental health work in practice, knowledge-exchange, and supervision.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon