(Denne fortellingen fremstilles anonymt i tidsskriftet med godkjenning av redaktør. Dette gjøres av hensyn til de impliserte parter i fortellingen. Alle navn og steder er anonymisert.)