Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Psykisk helse i samhandlingsreformen: god intensjon – for dårlig resultat

f. 1965

Journalist, kommunikasjonsleder i Mental Helse.

tonje.lower@mentalhelse.no

f. 1986

Master i sosiologi og bachelor i journalistikk. Kommunikasjonsrådgiver i Mental Helse til juni 2013.

hilde.kullerud@samfunnsforskning.no

f. 1962

Statsviter og sykepleier. Generalsekretær i Mental Helse.

bjorn.lydersen@mentalhelse.no

  • Side: 338-347
  • Publisert på Idunn: 2013-12-03
  • Publisert: 2013-12-03

Tross samhandlingsreformens gode intensjoner har mangel på effektive økonomiske og organisatoriske virkemidler ført til flere svært bekymringsfulle utviklingstrekk. Mental Helse ser med stor uro på nedbyggingen av psykiske helsetilbud i spesialisthelsetjenesten, samtidig som det ikke bygges opp nye lokale tilbud i kommunene. Dette er i strid med målsettingen i samhandlingsreformen som er flere og bedre tilbud lokalt der pasienten bor, og en bedre spesialisthelsetjeneste for de som trenger det. Vi ser også at forebyggende arbeid nedprioriteres, og at brukermedvirkning fortsatt står svakt mange steder på tross av at dette er prioriterte områder i samhandlingsreformen. Om reformen skal lykkes i praksis, er det behov for nye økonomiske virkemidler, tydeligere kvalitetskrav og en innsats for kultur- og holdningsendringer.

Summary

Hilde Kullerud, Tonje Rock Løwer and Bjørn Lydersen

The coordination reform: good intensions, bad results

The coordination reform is built on good intentions. However, a lack of finansial and organizational tools has led to several worrying developments. One aspect of this is that specialist health care is downsized, while services in municipalities are left stagnant. This goes against the objectives of the coordination reform, which are to strengthen the health care services locally and improve the specialist health care for those in need. We also observe that mental health prevention is not prioritized and that user influence is still not incorporated sufficiently in the local mental health services, despite these features being prioritized objectives in the coordination reform. If the reform is to succeed there is a need for new financial means, stronger quality regulations, and efforts to change culture and attitudes.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon