Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Virksomme intervensjoner og effektive implementeringsstrategier øker sannsynligheten for gode resultater i praksisfeltet – Implementering av intervensjoner

john.kjobli@atferdssenteret.no

f. 1975

PhD i psykologi, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP Øst og Sør, Norsk Senter for studier av problematferd og innovativ praksis.

kari.slinning@r-bup.no

f. 1962

Dr.psychol, Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, RBUP Øst og Sør.

tori.mauseth@r-bup.no

f. 1961

Spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP Øst og Sør.

  • Side: 239-245
  • Publisert på Idunn: 2013-09-26
  • Publisert: 2013-09-26

Det eksisterer en rekke ulike evidensbaserte intervensjoner for barn som er i risiko for å utvikle psykiske problemer. Noen er introdusert i Norge, men det er fortsatt bare en liten andel av målgruppene som mottar disse intervensjonene. I de tilfeller evidensbaserte metoder anvendes i praksisfeltet, er det viktig å se nærmere på hvordan og i hvilken grad tiltakene blir godt implementert i praksis. Selv dokumentert virksomme intervensjoner kan i verste fall gjøre skade hvis de ikke blir implementert på en god måte. Dette bør fagfeltet ta alvorlig. Vi vil belyse dette viktige temaet ved å presentere arbeidet knyttet til innføring og implementering av ulike behandlingstiltak for barn og unge i Norge.

Summary

John Kjøbli, Tori Mauseth and Kari Slinning

Evidence-based interventions and effective implementation strategies increase the likelihood for positive results

Numerous evidence-based interventions have been developed to help children at risk of developing psychological problems. Some evidence-based interventions have been introduced in Norway, but only a small proportion of children in need of help receive these interventions. The majority of children receive interventions with a poor evidence-base. When evidence-based methods are used in practice, it is important to examine how, and to what extent, the interventions are well implemented in practice. Even evidence-based interventions can do more harm than good if not systematically implemented. This should be of great concern for the research and practice field. We will discuss this important topic by presenting the work related to the introduction and implementation of different interventions for children and adolescents in Norway.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon