Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Hvilken legitimitet har det psykososiale perspektivet i lokalbasert psykisk helsearbeid?



audschum@msn.com

f. 1948

Cand.polit. Tidligere ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus.



bjorg.christiansen@hioa.no

f. 1948

Dr. polit. 1.amanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus.

  • Side: 248-256
  • Publisert på Idunn: 2013-09-26

Til tross for at psykososialt arbeid og psykososialt team er velkjent fra føringer i politiske dokumenter, utdanningsplaner og faglitteratur, er det gjort få studier av hvordan psykososialt arbeid gis innhold og form i praksis. For å få innsikt i dette har vi utført en kvalitativ studie blant fagpersoner i et psykososialt team i førstelinjetjenesten i en kommune. Informantene ga uttrykk for engasjement og kompetanse i arbeidet sitt. Arbeidet beskrives som utfordrende fordi oppgavene kunne være uforutsigbare, mangfoldige og til tider emosjonelt krevende. De opplevde lite samsvar med særpreget i arbeidsoppgaver og dokumentasjonssystemet. Teamet hadde en sentral rolle i koordinering av flere samarbeidsinstanser som bruker var avhengig av over tid. Samarbeidet med spesialisthelsetjenesten bød på særskilte utfordringer.

Summary

Aud Schumacher and Bjørg Christiansen

What kind of legitimacy does the psychosocial perspective have within community mental healthcare?

Despite the fact that psychosocial work and psychosocial teams are well-known from political documents, educational schemes and specialist literature, few studies have been made regarding how psychosocial work is put into practice with respect to content and form. To obtain insight into this matter, we have carried out a qualitative study among professionals within a community mental healthcare team. The professional assignments herein were described as challenging owing to their unpredictable, complex and (at times) emotionally demanding nature. The professionals experienced lack of agreement between the actual professional tasks and the system of documentation. The team played a central part in coordinating several cooperating bodies that the user was dependent on over time. Cooperating with the Special Health Services was said to be especially challenging.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon