Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Erfaringer med bruk av kartleggingsskjema for å styrke barneperspektivet i spesialisthelsetjenesten

anders.j.w.andersen@uia.no

f. 1965

Førsteamanuensis i folkehelsevitenskap, Universitetet i Agder.

marianne.steig@lolandbehandlingssenter.no

f. 1971

Vernepleier ved Borgestadklinikken avd. Loland.

  • Side: 229-238
  • Publisert på Idunn: 2013-09-26
  • Publisert: 2013-09-26

Denne artikkelen tar utgangspunkt i et kartleggingsskjema utviklet ved Kompetansesenter Rus – Region Sør. Skjemaets formål er å avdekke barns belastning og risiko på et tidlig tidspunkt, der en eller begge foreldre har rusproblemer. Artikkelen utforsker fagfolks erfaringer med bruk av kartleggingsskjemaet, og bygger på kvalitative intervjuer med fagpersoner ansatt i spesialisthelsetjenesten og med representanter for organisasjonen Voksne for Barn. Studien viser at en systematisk kartlegging av barnas situasjon når en eller begge foreldrene har rusproblemer, kan gjøre pasientene mer oppmerksomme på barnas behov og styrke et familieperspektiv i tjenestene. Samtidig pekes det på begrensningene og farene ved å tallfeste barns belastning og risiko, og studien gir også grunn til å stille spørsmål ved om bruk av kartleggingsskjema nødvendigvis fremmer barnas perspektiv. Artikkelen avsluttes med noen tanker om hva denne erfaringsbaserte kunnskapen kan bety for arbeidet med å avdekke barns belastning og risiko i familier med rusproblematikk.

Summary

Marianne Steig and Anders J. W. Andersen

Experiences in using mapping utilities as a tool to strengthen the child’s perspective in specialist healthcare services

This article comes as a result based on the effects of mapping utilities developed at Borgestadklinikken: a Blue Cross institution in Norway and part of the specialized public health system in Norway. The purpose of this mapping utility is to be able to identify children’s suffering and risks in families at an early stage in cases where one or both parents abuse drugs. The Healthcare laws charges healthcare personnel with mapping and identifying such children. The study explores the experiences of the use of mapping utilities by professionals employed in specialist-healthcare services, and is based on qualitative interviews. The findings in this study show that there were both assets and drawbacks entailed in the use of standardized mapping-utilities, although suggests that using mapping–utilities does not promote the child`s perspective. Standardization of mapping-utilities is discussed in the light of Hans Skjervheim’s theory, «The Instrumentalist Mistake». Finally some thoughts are presented concerning the application of this knowledge in the development of such work-utilities, which identify children’s suffering and assess risks in families where parents abuse drugs.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon