Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

«Å delta med det du kan»: Betydningen av meningsfulle aktiviteter i recoveryprosesser

bengt.karlsson@hibu.no

f. 1955

Sykepleier, familieterapeut, Dr.polit. og professor i psykisk helsearbeid. Ansatt ved fakultet for helsevitenskap ved Høgskolen i Buskerud.

ottar.ness@hibu.no

f. 1977

Familieterapeut, PhD og professorstipendiat i psykisk helsearbeid. Ansatt ved fakultet for helsevitenskap ved Høgskolen i Buskerud.

ingvild.hestad.torkelsen@bks.no

f. 1982

Prosjektmedarbeider i Steg for Steg, Blå Kors Øst. Har master i sosiologi fra Universitetet i Oslo.

marit.borg@hibu.no

f. 1952

Ergoterapeut, PhD og professor i psykisk helsearbeid og ansatt ved fakultet for helsevitenskap ved Høgskolen i Buskerud.

petter.solberg@bks.no

f. 1947

Prosjektmedarbeider i Steg for Steg, Blå Kors Øst. Har vært toppleder og har teoretisk bakgrunn og praktisk erfaring innen organisasjonsutvikling nasjonalt og internasjonalt.

lars.almasbakk@bks.no

f. 1973

Virksomhetsleder for Steg for Steg, Blå Kors Øst og har master i psykologi fra NTNU.

Artikkelen beskriver hvordan et lavterskel aktivitetstilbud for personer med rusproblemer, Steg for Steg (SFS), bidrar til å skape nettverk, engasjement, livskvalitet og mestring i et rusfritt miljø. Det ble gjennomført en studie med et samarbeids- og deltakerbasert forskningsdesign og ved bruk av flerstegs fokusgruppeintervju. Ved hermeneutisk innholdsanalyse ble fire hovedfunn identifisert: (a) personlig og sosialt utviklende aktiviteter, (b) kontinuitet og stabilitet i livet, (c) meningsfull rusfri arena, og (d) å bli møtt med respekt og verdighet. SFS har lykkes i å skape aktivitetstilbud som gir muligheter for menneskelig vekst og utvikling. Dette skjer gjennom et inviterende og anerkjennende særpreg som gjør at mennesker med rusproblemer føler seg respektert og godtatt som de er, og har lyst til å bidra og delta «med det de kan».

Summary

Ottar Ness, Marit Borg, Bengt Karlsson, Lars Almåsbakk, Petter Solberg and Ingvild Hestad Torkelsen

«To participate with what you can:» The importance of meaningful activities in recovery processes

This article describes how the organized low-threshold activities program «Step by Step» (SbS), aimed at people with substance abuse problems, is helping to create networks, commitment, quality of life and coping in an alcohol and drug-free environment. The study consists of a collaborative and participatory research approach and multistage focus group interviews. Four main findings were identified by a hermeneutic content analysis: – personal and social developing activities, – continuity and stability in life, – a meaningful alcohol- and drug free arena, and – to be met with respect and dignity.

SbS has succeeded in creating an arena with activities that provide opportunities for personal growth and development of a welcoming and appreciative character. Persons with substance abuse problems feel respected and accepted as they are, and wish to contribute and participate and contribute «with what they can».

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon