Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Helhetlige tjenestetilbud med basis i bolig

gunnar.v.hansen@hiof.no

f. 1951

Ansatt ved Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og sosialfag.

De siste årene er det blitt etablert en rekke tilrettelagte boligtilbud til mennesker med psykiske lidelser og behov for omfattende tjenester. Mange av disse brukerne har i tillegg til sin psykiske lidelse også et omfattende rusmisbruk. I denne artikkelen skal jeg først og fremst sette søkelyset på hvilke muligheter den tette kontakten mellom beboere i slike boliger og de som er ansatt der, gir for å yte et best mulig helhetlig tjenestetilbud. Jeg skal derfor argumentere for at dersom målsettingen er å yte et best mulig tilpasset tjenestetilbud til disse beboerne, så må de som er ansatt i boligene, ha en sentral plass i utforming av de helhetlige tjenestetilbudene.

Summary

Gunnar Vold Hansen

Integrated service on the basis of supported housing

In recent years, different types of supported housing have been established to provide an accessible housing for people with mental disorders and the need for comprehensive services. Many of these users have, in addition to their mental disorder, a comprehensive substance abuse. In this article, I mainly focus on how the close contact between residents in the supported housing and those employed there, give rise to opportunities to provide a better overall service. I will therefore argue that, if the goal is to provide the best possible customised services for these residents, then individuals employed in supported housing have a central role in the design of the integrated services.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon