Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Opplevelsene av å få og leve med en psykiatrisk diagnose

Berit.Johannessen@uia.no

f. 1957

Sykepleier, dr.art. Universitetet i Agder

tur-ols@online.no

f. 1970

Sykepleier, master i psykisk helsearbeid

  • Side: 25-35
  • Publisert på Idunn: 2013-03-15
  • Publisert: 2013-03-15

I Norge er behandlere (leger og psykologer) pålagt å stille diagnose. Hensikten med studien som denne artikkelen bygger på, var å få innsikt i hvilke opplevelser mennesker har av å få og leve med en psykiatrisk diagnose. Funnene er basert på kvalitative intervjuer med fire deltakere som har hatt en psykiatrisk diagnose i fem år eller mer. Studien viser at å ha en psykiatrisk diagnose kan virke inn på hvordan man blir møtt og sett av andre fordi man kan bli objektivert. Samtidig viser den et gap mellom deltakernes opplevelser av seg selv og andres opplevelser av dem. Studien belyser viktigheten av hvilken holdning helsepersonell har til mennesker med psykiatriske lidelser, og hvor avgjørende det er at det blir lagt vekt på brukernes egne erfaringer og ressurser i behandlingen.

Summary

The experience of having and living with a psychiatric diagnosis

In Norway, clinicians (doctors and psychologists) are required to give patients a diagnosis. The purpose of the study this article is based on was to gain insight into how people experience living with a psychiatric diagnosis. The findings are based on qualitative interviews with four participants who have had a psychiatric diagnosis for at least five years. Findings show that having a psychiatric diagnosis affects how people are met by others; individuals with such a diagnosis can have experiences related to being objectified, there is also a gap between how participants experience themselves and how others experience them. The study highlights the importance of health personnel’s attitudes to people with mental health disorders. It is vital in this regard that the patient’s own experiences and resources are emphasised in the treatment.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon