Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Medvandrer og hverdagshjelper – Fagpersoners erfaringer med å bidra til styrking av brukeres medborgerskap

ottar.ness@hibu.no

f. 1977

Familieterapeut, PhD og førsteamanuensis i psykisk helsearbeid

Ansatt ved Høgskolen i Buskerud, fakultet for helsevitenskap

mona.elisabeth.sommer@vestreviken.no

f. 1968

Sykepleier, master i klinisk helsearbeid fra Høgskolen i Buskerud, fakultet for helsevitenskap

Ansatt ved Kongsberg DPS, Vestre Viken

monica.strand@vestreviken.no

f. 1975

Sykepleier med videreutdanning i psykisk helse og master i sykepleievitenskap

Ansatt ved FoU-avdelingen, Vestre Viken

marit.borg@hibu.no

f. 1952

Ergoterapeut, PhD og professor i psykisk helsearbeid

Ansatt ved Høgskolen i Buskerud, fakultet for helsevitenskap

  • Side: 36-45
  • Publisert på Idunn: 2013-03-15
  • Publisert: 2013-03-15

Artikkelen handler om hvordan fagpersoner i et ACT-team arbeider for å styrke brukernes medborgerskap. Dette ble undersøkt gjennom flerstegs fokusgruppeintervju med ansatte i et ACT-team. Intervjuene ble analysert gjennomen fenomenologisk-hermeneutisk metode, inspirert av Ricoeur. Analysen identifiserte tre hovedfunn: (a) å fortjene tillit, (b) å ha samtaler om livet, og (c) å jobbe sammen med. Fagpersonene beskriver hvordan de aktivt arbeidet med å utvikle en trygg relasjon og ha mangfoldige og åpne samtaler, samt tilstrebet et likeverdig samarbeid på personenes arena. De opplevde at dette bidro til å styrke brukernes medborgerskap. Handlingene og samværsformene som fagpersonene forteller om, er hverdagsnære og lar seg vanskelig måle eller manualisere. Fagpersonenes rolle i dette arbeidet kan beskrives som medvandrere og hverdagshjelpere, noe som peker på behovet for samarbeidsbaserte perspektiver og praksiser.

Summary

Partner and Everyday life-supporter. A qualitative study of the experiences of health practitioners in strengthening service users’ citizenship.

This article explores the experiences of ACT-practitioners’ potential to support service-users’ citizenship. Multistage focus group interviews were carried out to generate the data. A phenomenological-hermeneutic approach, inspired by Ricoeur, was used in the data analyses. Three themes were identified: (i) deserving trust; (ii) having dialogues about life; (iii) working together in partnerships. The practitioners’ efforts to create a trusting relationship, to have multifaceted and open dialogues, and to collaborate with their service-users as equals, contributed to strengthening the service-users’ citizenship. These actions and ways of being together, as described by the practitioners, are based upon, and strongly connected to, everyday life issues and are difficult to incorporate into measures or manuals. The ACT-practitioners’ role in this work is understood as an everyday life-supporter and as a partner that walks alongside service-users. This highlights the perspective whereby collaboration is fundamental in the work of regaining citizenship for persons who have severe mental health problems.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon