Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

«Her er det faktisk hele meg som er på jobb» – Om å bruke erfaringer med egen psykiske helse i profesjonelle relasjoner

inger.b.larsen@uia.no

f. 1954

Førsteamanuensis ved Universitetet i Agder

ea-moen@online.no

f. 1976

Rådgiver ved Kvalifiseringssenteret Søgne kommune, master i psykisk helsearbeid

  • Side: 15-24
  • Publisert på Idunn: 2013-03-15
  • Publisert: 2013-03-15

Artikkelen er basert på en kvalitativ studie hvor hensikten var å undersøke hvordan ansatte innen psykisk helsearbeid brukte personlige erfaringer i profesjonelle relasjoner. Sentrale funn viste at de seks deltakerne brukte erfaringene på fire ulike måter: A) til å forme den de var som person i møte med den andre, B) til å kjenne igjen og forstå, C) til å formulere gode spørsmål og D) til å fortelle om egne erfaringer. Erfaringene preget indre dialoger og formet tankene og hva deltakerne valgte å legge vekt på. På den måten styrte erfaringene også ytre dialoger og handlinger. 

Summary

«In my work I use all aspects of myself» 

How mental health workers use their own mental health experiences in professional relationships

This article is based on a qualitative study in which the aim was to examine how mental health workers used their own experiences in professional relationships. Key findings showed that the six participants used their experiences in four different ways: (i) to shape who they were as a person in interactions with others; (ii) to recognise and understand others; (iii) to formulate good questions, and (iv) to share their own experiences. Their experiences influenced their inner dialogues, shaped the mind and affected what they chose to emphasise. In this way, their experiences also guided their outer dialogues and actions. 

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon