Jeg er sykepleier, spesialsykepleier med master i klinisk helsearbeid. Psykiatri er blitt mitt spesialområde i sykepleiefaget. Jeg er kvinne, ektefelle, mor og bestemor og heldig som har mange gode mennesker rundt meg. I tillegg til dette har jeg levd et liv der jeg er blitt gjort sårbar gjennom ulike traumer. Traumer som seksuelle overgrep og voldtekt – og jeg har opplevd det største av alle traumer, nemlig det å se min datter bli overkjørt og drept av en stor bil. Jeg er en dyktig «fasadepusser», noe som innebærer at jeg har båret min smerte ganske usynlig i mange år. Så hender det at traumene mine på ulikt vis blir aktivert gjennom jobben min som psykiatrisk sykepleier, og jeg blir syk og sykemeldt.