Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Det er så godt å snakke med deg, men hva kan du gjøre for meg? – Noen sentrale faktorer i møte med afrikanske kvinner utsatt for seksuelle overgrep

Kristintrane@hotmail.com

f. 1976

Faglig veileder ved Senter mot Incest og seksuelle overgrep Sør-Trøndelag

Barnevernspedagog og Cand. Polit. i sosialt arbeid

  • Side: 46-54
  • Publisert på Idunn: 2013-03-15
  • Publisert: 2013-03-15

Kvinner av afrikansk opprinnelse som har vært utsatt for seksuelle overgrep, har behov for å bli møtt av hjelpeapparatet i Norge med kunnskap og kompetanse. De vil først og fremst ha behov for mye av det samme som norske kvinner, men vil også ha noen ekstra utfordringer. Afrikanske kvinners tilbøyelighet til å fortelle ansatte i psykisk helsevern om seksuelle overgrep vil påvirkes av flere faktorer, som deres egen definering av det de har opplevd, opplevelse av egen verdi, skyld, skam og kvinnenes tanker om hvordan vi vil møte dem. Faktorer vedrørende hvordan man bearbeider smertefulle opplevelser, hvem en eventuelt bearbeider disse sammen med, og deres forståelse av norsk psykisk helsevern er også av betydning. Deres tidligere erfaringer og forhold i hjemland, kultur og nettverk vil her bli sentrale.

Summary

«It's so good to talk to you, but what can you do for me?»

Some key factors when meeting African women exposed to sexual abuse

Women of African origin who have been victims of sexual abuse need to be met with knowledge and expertise by health services in Norway. Although they primarily require much the same as Norwegian women, they also present some additional challenges. African women's propensity to tell the staff in mental health care about sexual abuse will be affected by several factors, including their own definition of what they have experienced, their experience of self-worth, guilt, shame and preconceived ideas about how health services will meet them. The relationship of this to how one processes painful experiences, who they may tell, and their understanding of Norwegian mental health care is also of importance. The women’s past experiences and relationships in their home country, culture and networks will be central in this regard.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon