Denne spalten presenterer gode eksempler på ulike former for psykisk helsearbeid fra kommuner, institusjoner og/eller frivillige organisasjoner.

Historikk

Aktivitetssenteret 31B ble opprettet i 1980, og var fra starten av et samarbeid mellom ansatte på Kongsskogen skole (ved Dikemark sykehus), ansatte ved Psykiatrisk poliklinikk på Tøyen og utskrevne pasienter fra Dikemark sykehus. Det var det første aktivitetssenteret innen psykiatri i Norge. Formålet var å skape et møtested med aktiviteter for denne gruppen, deres venner og familie. Det var viktig at de fikk en nøytral arena å treffes på etter utskrivelse, og ikke minst et sted å kunne utfolde seg kreativt.

«31B» i dag

I dag kommer brukerne fra en rekke miljøer, og ikke alle har nødvendigvis noen diagnose eller opphold på sykehus eller institusjon bak seg. Arbeidsledighet kan for eksempel være en årsak til behov for et meningsfylt alternativ. «31B» er en sosial arena med stor takhøyde og samhold. Her kan man møte andre i samme situasjon, og finne/utvikle sine kreative sider. Stedet fungerer både som et forebyggende tiltak og som et ettervernstilbud. Slagordet fra 1980 «handling – ikke behandling» har fremdeles sin gyldighet her.

«31B» har tilholdssted i Grønlandsleiret 31b i Oslo, vis à vis Grønland Kirke. Her har vi holdt til i alle disse 31 årene. Det er lett å komme seg hit både med buss og t-bane. Tilbudet er åpent for alle uansett hvilken bydel, eller by for den saks skyld, de tilhører. Det at lokalene ligger sentralt i byen og med fasader mot en av byens mest spennende gater, er med på å forme stedets identitet og innhold. «31B» administreres i dag av Bydel Gamle Oslo.

På «31B» kan man komme uten henvisning fra behandlere, man blir heller ikke registrert med navn eller eventuell diagnose. Kampen mot registrering har blusset opp med jevne mellomrom. Vi anser det som vesentlig at brukerne kan være seg selv her og kun fortelle det de ønsker til den de måtte ønske. Noen har kalt oss «et fristed fra psykiatrien», da vi ikke samarbeider med institusjoner eller behandlingsinstanser omkring enkeltbrukere. Vi teller antall personer og besøk som kommer innom i løpet av måneden. I fjor lå gjennomsnittet på cirka 500 besøk pr. måned.

«31B» har av og til praksispersoner fra NAV, praksis-elever fra videregående (helsefagarbeidere), samt sykepleierstudenter i psykiatripraksis. Vi pleier å spørre disse om deres førsteinntrykk av stedet, samt om det er noe de synes er rart, fint, dumt, underlig… Vi tar imot alle inntrykk. Dette gjør vi for å forhindre at vi blir blinde i eget hus, og ikke stiller spørsmål ved om det vi gjør/er/har til enhver tid, er det riktige.

Målgruppe

Vi pleier å si at målgruppen er de med erfaring fra psykiatrien, så kan det være opp til den enkelte å definere det selv. Hvis man føler behov for et meningsfullt tilbud på dagtid kan man komme og se om dette stedet passer for seg. Vi spør ikke om bakgrunnen til folk og fokuserer ikke på sykdom, men heller på den enkeltes interesser og muligheter. Det er ikke tillatt å være ruset her.

Ansatte

Per i dag er det fire hele stillinger her; en teamleder, to arbeidsledere og en husholdsstyrer. Ingen er behandlere. I tillegg har vi kunstlærere innen grafikk, maleri, musikk, media og tekstil. Vi driver ikke med kunstterapi, men har vanlig veiledning/undervisning. De ansatte har svært forskjellig bakgrunn; kunst, design, musikk, språk, mat, miljøarbeid, merkantilt. Felles er en interesse for å jobbe med mennesker.

Jubileum

I oktober 2010 feiret vi 30 års jubileum med stor utstilling; mer enn 80 bilder i mange forskjellige teknikker, to dagers seminar om «arbeid og psykisk helse» og fest. Seminaret samlet mange på huset, folk utenfra og utenbys. Det var en fin blanding av nyttig informasjon, sterke historier, morsomme innspill, inspirerende foredrag og fantastisk underholdning. Vi fikk ideer og inspirasjon til å holde på i minst 30 år til.

Aktivitetstilbud

Grafikk

Grafikeren Arne Bendik Sjur har undervist/veiledet ved grafikk-verkstedet i 25 år. Han underviser i koldnålsradering; hvor man risser motivet i en kobber eller sinkplate. Grafikken som blir produsert i løpet av året brukes som utgangspunkt for 31B-kalenderen som vi har gitt ut siden 1986. Vi har også en egen grafikk-utstilling i desember og januar hvert år.

Maleri

Jenny Alnæs har jobbet som veileder på malersalen i over ti år. Hun holder også kurs i tegning, fargelære, akvarell, modellering og støping i gips. Alt ettersom hva som ønskes og hva vi har ressurser til. Hver enkelt kjøper sine lerreter/maleplater selv, mens vi holder pensler og primærfarger i akryl.

Vi har også hatt eksterne kunstnere inne for å ha et spesielt kurs.

Mediarom

Her har vi både PC og Mac, med programmer som Photoshop, InDesign samt musikkprogram og video-redigeringsprogram. Pluss diverse annet utstyr. Det er blitt laget både dokumentar om 31B og sykkelverkstedet, sketsjer og animasjonsfilm her. Sjekk vår MySpace side, her er det lagt ut både musikk og dikt laget på «31B»; www.myspace.com/ 31Bmedia

Musikk

Vi har musikkrom utstyrt med sanganlegg, keyboard, slagverk, bass, gitar, forsterkere og diverse perkusjonsinstrumenter. For tiden har vi en musikkinstruktør som jobber to dager pr. uke. Han veileder og tilrettelegger både for grupper og individuelt (gitar og samspill). På musikkrommet høres improvisasjon, jazz, diktopplesing med akkompagnement, blandt annet med musikk-konstellasjoner som Disharmonien, Sprengt Panda og Eliza & Beth.

Søm/tekstil

Her finnes symaskiner og overlock-maskin, samt tilhørende utstyr. Stoffer og klær som kan brukes til omsøm. Vi har også utstyr til strikking, hekling, hakking, toving og trykking. En gammel strikkemaskin finnes også på huset. Kurs arrangeres etter ønsker og ressurser.

Kurs, aktiviteter, annet

Biljard og bordtennis er populære aktiviteter, dart, sjakk og andre spill finnes også her. Halvårlige turneringer i biljard og bordtennis blir arrangert. Teatervirksomhet har også kommet i gang. Det er også ønske om å få i gang et kor… men vi venter på dirigenten. Vi har cirka fire faste fester i året; sommer-, høst-, jule- og vårfest. I år har vi i tillegg hatt karneval og jubileumsfest

Turer

Cirka én gang i måneden drar vi på tur, det kan være fisketur, ski eller aketur, bading, galleri/museum. Alle kan komme med ønsker, og så drar vi dit hvis mange nok vil. En fast tur hvert år er å besøke Blaafarveverket; da får vi både kunst- og naturopplevelser. Vi forsøker også å få til én overnattingstur pr. år. De siste årene har vi vært på Gaustatoppen og Lillehammer. Vi har nettopp kommet tilbake fra en litt lengre (jubileums)tur, nemlig fire dagers tur til Lofoten. Båttur med fisking, bading og turgåing stod på programmet, alt klaffet, fantastisk vær, frisk luft og hele 32 fisker ble fisket og spist. Denne turen ble bekostet av den enkelte, minus en del innsamlede midler fra blandt annet loppemarked.

Husmøtet

Hver torsdag kl. 13.00 har vi husmøte. Der blir alle saker som vedgår huset tatt opp, ønsker/forslag om turer eller aktiviteter, fester, klager, ros… ja hva som helst. Husmøtet har i 31 år vært definert som stedets øverste interne organ. Dette allmøtet med ideologiske røtter fra 70 tallet, overlever så lenge brukere og ansatte passer på å ta opp alle viktige saker der.

Filmrommet

I år fikk vi en stor flatskjerm, og dermed kom ideen om å gjøre om et gammelt, veldig lite brukt trimrom, om til filmrom. Så nå er rommet pusset opp, stoler innkjøpt og de første filmene vist. Vi diskuterer for tiden om vi skal kjøpe inn Wii-spill, slik at man interaktivt kan trimme via tv-skjermen.

Galleri 31B

Ut mot gaten har vi et lite galleri, som brukerne av stedet kan booke seg inn på, enten alene eller sammen med andre. Vi har også noen fellesutstillinger i løpet av året, blandt annet grafikk-utstilling og en utstilling i forbindelse med Verdensdagen for Psykisk Helse. Vi har cirka én utstilling pr. måned. Det er populært å stille ut og galleriet er fullbooket til og med mai 2012. Sjekk vår Galleri 31B – side på Facebook.

I desember hvert år åpner den årlige grafikk-utstillingen. Samtidig med åpningen kommer forhåpentligvis neste års kalender rykende fersk fra trykkeriet. Kalenderen viser som nevnt et utvalg av årets grafikk og det står også litt om aktivitetssenteret i den. Kalenderen er god reklame for stedet, og den er blitt en populær julegave for mange.

Kafeen

Tirsdag til fredag samles hele huset til lunsj kl.11:30. Vi har egen kjøkkenansatt, men hvis noen av brukerne ønsker det, kan de bidra på kjøkkenet. Selvkostprinsippet, og jakt på gode tilbud gjør at lunsjen koster kr. 15,– og middagen på mandagskveldene koster kr. 25,–, kaffe/te kr. 5,– hele dagen, ingen klager på prisnivået.

Sykkelverkstedet På To Hjul

Sykkelverkstedet kom i drift i 1991, og har 20-års-jubileum i år. Verkstedet er drevet som en liten bedrift med tre brukeransatte, og for tiden, en som har praksis fra NAV. De brukeransatte skriver timer og får betalt for den tiden de jobber. Inntektene fra kundene dekker utgiftene til deler, verktøy og verkstedmateriell og lønn. Spesialiteten er gamle, norske sykler. Sykkelverkstedet er åpent for alle.

Rammeverkstedet på 31B

Rammeverkstedet kom også i gang i 1991. I begynnelsen ble verkstedet brukt kun til innramming av egne bilder, men i 1993 ble verkstedet profesjonalisert og åpent for alle. Det er én brukeransatt her, men vi vurderer å utvide til to, da vi kan ta imot flere kunder. Vi har mange faste kunder, og ønsker fler.

Målsetting fremover

Vårt mål fremover er å vitalisere brukermedvirkningen. Den eksisterer, men vi ser at vi ansatte kan bli bedre på å motivere brukere til delta i alle daglige oppgaver på huset. Vi skal også jobbe med å ruste opp rommene i huset samt rydde i kriker og kroker – mye har samlet seg etter 30 år. Et annet mål er å se om vi kan bli bedre på å nå frem til de som bør vite om oss.

Vi vil gjerne avslutte med et dikt som er laget av en av de som bruker stedet:

Svarene

Veien til svarene

må jeg gå alene.

Men det kan hende

at du, helt uforvarende,

bare ved at du

er du

gir meg lyst og mot

til å være meg

uforbeholdent.

Da er jeg ganske

nær svarene

Da våger jeg

å ikke vite

enn så lenge.

Marit S.