Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 346-348)
av Gro Talsethagen og Bengt Karlsson
Dette nummeret av Tidsskift for psykisk helsearbeid er viet temaet «Overgrepsproblematikk». Temanummeret belyses med særlig vekt på incest og seksuelle overgrep. Nummeret er laget i nært samarbeid med Støttesenter mot ...
(side 350-360)
av Gro Talsethagen
Barnevernet er den instansen som skal beskytte barn mot incest, men klarer det ikke i tilstrekkelig grad. Redd Barna og SMI Oslo har foretatt et prosjekt hvor hensikten var å ...
(side 361-374)
av Renate Halseth
Artikkelen setter fokus på en gruppe som er glemt og misforstått i samfunnet. Jeg bruker erfarin- gene mine fra brukerorganisasjonen Blålys til å tegne et bilde som andre brukere har ...
(side 375-387)
av Kine Pretorius og Gro Talsethagen
Incest kan gi mange og alvorlige senvirkninger. Selv om disse varierer, har mange av de incestutsat- te jentene og kvinnene som kommer til Støttesenter mot incest i Oslo mye til ...
(side 388-400)
av Anna Luise Kirkengen
Denne teksten handler om den livslange virkningen av seksuell misbrukserfaring i barndommen. Dens sentrale emne er en av de helt sentrale effekter av seksuelle traumer, nemlig spalting eller dis- sosiasjon ...
(side 401-409)
av Grete Lillian Moen
I artikkelen inviteres leseren inn i en ung datters tanker om å vokse opp med en psykisk syk mor, og deres møte med psykiatrien. Jeg er datteren og tar leseren ...
(side 410-417)
av Einar Heiervang og Eugene Guribye
Denne artikkelen er basert på 1121 intervjuer med foresatte gjennom den epidemiologiske Barn i Bergen undersøkelsen. Materialet viser at det er både kvantitative og kvalitative sammenhenger mellom foresattes sosioøkonomiske bakgrunn og ...
(side 418-423)
av Inge Duedahl, Jon R. Skotte og Petter Lohne
I denne artikkelen vil vi fortelle om et poliklinisk behandlingstilbud for en ung mann som ble hen- vist til oss. Han het Elias og hans liv var preget av psykotisk ...
(side 424-433)
av Bengt Karlsson
Arnhild Lauveng har dobbeltkompetanse som bruker og som psykolog. Hun ble tildelt Prisen til fremme av ytringsfriheten 2004. I begrunnelsen heter det at Lauveng har bidratt til å forstyrre fastlåste oppfatninger ...
(side 434-436)
av no name
Jeg ble misbrukt av en eldre bror fra jeg var åtte til jeg var 13 år. Jeg har alltid husket overgrepene, men reaksjonene mine kom på mange måter ikke før etter ...
(side 437-438)
av no name
«Hilde» er i begynnelsen av 20 årene. Hun ble utsatt for incest under hele oppveksten. Som tenåring fortalte hun det til en tillits-person, som trodde henne men gjorde ikke noe ...
(side 439-440)
av no name
Etter en barndom med gjentatte overgrep fra mine foreldre, fikk jeg som gymnasiast sammenbrudd, og var noen år senere innlagt på psykiatrisk sykehus i tre perioder. Verken ved første innleggelse ...
(side 441-443)
av Brita Utne
Fokus på, og utvikling av, terapeutiske ferdigheter hos hjelpere innen psykisk helsefag har lenge vært et forsømt område. Jeg er opptatt av miljøterapi som behandlingsform innen psykisk helsearbeid. Jeg vil ...
(side 444-446)
av Odd Volden
«Mexico», en sang de fleste har hørt, er spor seks på Lynni Treekrems «Ut i vind» (1991). «Mexico» er en fin sang. Absolutt. Men det er spor ni alle psykisk helse ...
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon