Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Tidsskrift for psykisk helsearbeid
Tidsskrift for psykisk helsearbeid retter seg mot kunnskapsformidling og formidler teori, forskning, fagutvikling, klinisk erfaring og debatt innen psykisk helsearbeid. Tidsskriftet er Nordens eneste tidsskrift innen sitt felt og gir uttelling på nivå 1 i universitet og høyskolesystemet for publisering.

Tidsskriftets bidragsytere er brukere, fagpersoner, klinikere, myndighetspersoner, lærere og forskere fra ulike tradisjoner og med ulike perspektiver på psykisk helse.

Tidsskriftets formål er å være representativt for ulike tradisjoner og perspektiver på psykisk helse og bidra til debatt innen fagfeltet. Artikler kan publiseres på norsk, svensk og dansk.

Tidsskrift for psykisk helsearbeid retter seg mot studenter og ansatte innen høyere utdanning i psykisk helsearbeid, politikere og helsemyndigheter, fagutviklingsansvarlige i helseforetak, og mot fagpersoner og brukere som samarbeider om psykisk helse.
Redaktør:
Ragnhild Fugletveit, høgskolelektor, Ph.D. stipendiat, Høskolen i Østfold
Hege Sjølie, førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus


Redaksjonssekretær:
Aud Aasen

Redaksjon:
Bente Hasle, førsteamanuensis, Høgskolen i Volda
Truls I. Juritzen, førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus
Kristian Kise Haugland, assisterende generalsekretær, Mental helse ungdom

Redaksjonens adresse:
E-post: redaksjonen.tph@gmail.com
Tidsskrift for psykisk helsearbeid
v/Hege Sjølie, P32,
Høgskolen i Oslo og Akershus
Postboks 4 St. Olavs plass
0130 Oslo
 

Redaksjonsråd:
Trond Hatling, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid
Adrian Lorentsson, Mental Helse Ungdom
Tor Helge Tjelta, Norsk forening for psykisk helsearbeid
Helge Ramsdal, Høgskolen i Østfold

Sist publiserte tidsskrifter

Mest leste artikler

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon