Colophon

1-2021, årgang 47

www.idunn.no/smn

Studia Musicologica Norvegica (etablert 1968) er et fagfellebasert tidsskrift for musikkvitenskap. Det fungerer som bindeledd mellom musikkforskere og musikkinteresserte i Norge, samtidig som det er norsk musikkforsknings ansikt utad. Tidsskriftet inneholder artikler, bokanmeldelser og essays av musikkvitenskapelig karakter. Innholdet spenner fra musikkhistorie til etnomusikologi, musikksosiologi og musikkteori. Studia Musicologica Norvegica leses av musikkforskere og ‑studenter, høyskolelektorer, musikkpedagoger og allment musikkinteresserte.

Ansvarlig redaktør

Kai Arne Hansen, førsteamanuensis, Institutt for kunstfag og kulturstudier, Høgskolen i Innlandet

Redaksjonsmedlemmer

Hilde Synnøve Blix (UiT Norges arktiske universitet)

Jørgen Langdalen (Høyskolen Kristiania)

Sats: Tekstflyt AS

Design omslag: Erlend Askhov

ISSN online: 1504-2960

DOI: 10.18261/issn.1504-2960

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget på vegne av Norsk musikkforskerlag og med støtte fra Norges forskningsråd.

© Universitetsforlaget 2021 / Scandinavian University Press

Leder

OPEN ACCESS27 October 2021
OPEN ACCESSResearch publication27 October 2021
OPEN ACCESSResearch publication27 October 2021
OPEN ACCESSResearch publication27 October 2021

Et blikk på et glemt repertoar

Pages: 45–62
OPEN ACCESSResearch publication27 October 2021
OPEN ACCESSResearch publication27 October 2021

Et nytt motiv i bildet av Signe Lund

Pages: 73–89