Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Barnets rett til å bli hørt

En analyse av hvordan barnets uttalelser blir vektet av fylkesnemnda når det skal fattes vedtak om omsorgsovertakelse

Høgskolelektor, avdeling for helse og velferd, Høgskolen i Østfold. tina.gerdts-andresen@hiof.no

Førsteamanuensis, avdeling for helse og velferd, Høgskolen i Østfold. hah@hiof.no

Denne studien ser nærmere på hvordan barns uttalelser blir vektet av fylkesnemnda i vurdering av omsorgsovertakelse. Datamaterialet omhandler totalt 147 barn i alderen fra nyfødt til 16 år. Innholdsanalysen i denne studien antyder at fylkesnemndas vekting av barns uttalelser fremstår som utydelig, og det er følgelig ikke klart hvorvidt barna som var involvert i studien, hadde en reell medvirkning i beslutningsprosessen. Det fremstår som om barnas uttalelser kun var vektlagt i tilfeller der deres synspunkter var i samsvar med annen informasjon i saken, uavhengig av barnas alder og modenhet.

Nøkkelord: barnets syn, barnekonvensjonens artikkel 12, fylkesnemndsvedtak, omsorgsovertakelse

This study takes a closer look at how children’s statements are weighted by the County Social Welfare Board when considering issuing a care order. The analysis comprises a total of 147 children aged from newborn to 16 years old. The content analysis in this study suggests that the child’s involvement in care order cases appears to be indistinct, and it is difficult to consider whether children in this study have had a real contribution in the decision- making process. The child’s view appears emphasized only in cases where the child’s view is consistent with other information in the case, regardless of the child’s age and maturity.

Keywords: The Child’s view, Convention on the Rights of the Child article 12, County Social Welfare Board decisions, Care orders
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon