Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Skoleerfaringer blant ungdommer som bor i barneverninstitusjoner

Forsker ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykiske helse og Barnevern, Institutt for psykisk helse, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, gro.ulset@ntnu.no

Artikkelen baserer seg på en kvalitativ intervjustudie hvis formål var å få innsikt i skoleerfaringene til ungdommer som bor i barneverninstitusjoner. Hva betyr skole for dem, hvordan opplever og beskriver de sin egen skolesituasjon, og hva skal til for at de skal trives i skolen? Studien viser at ungdommenes perspektiver er sammensatte og komplekse; de gir uttrykk for at skolegang er viktig og nødvendig, samtidig som de har erfart eller erfarer faglige og/eller sosiale utfordringer i skolen. I forbindelse med tiden under barnevernets omsorg har gjentatte flyttinger og dertil skolebytter skapt særlige utfordringer for flere av ungdommene. De av ungdommene som ikke har måttet flytte og/eller byttet skoler gjentatte ganger, forteller, på sin side, om opplevd tilhørighet og trivsel i skolen. Studien viser videre at ungdommene oppfatter at miljøpersonalet i institusjonene er opptatt av skole, men i noe ulik grad og på ulikt vis, og at opplevd trivsel i skolen fremfor alt handler om sosiale relasjoner med medelever og lærere og det å kjenne tilhørighet.

Nøkkelord: Barneverninstitusjon, ungdom, skoleerfaring, brudd, flyttinger, kontinuitet, sosiale relasjoner, trivsel, tilhørighet

The article is based upon a qualitative study in which eight adolescent residents in four child welfare institutions in Norway were interviewed about their school experiences. The purpose of the study was to develop knowledge and to achieve deep insight into these young peoples’ expressed school experiences. What does school mean to them, how do they describe their situation in school, and what do they experience as important when it comes to subjective wellbeing in school? The study shows that their experiences are rather complex. Repeated relocations and change of schools while in public care have resulted in considerable difficulties for some of them. These difficulties are related both to school subjects and socialization. On the other hand it seems that those who have had the same child welfare institution as their home for several years, and/or who have not experienced relocations and thereto several changes of school, are more satisfied. Further, the study shows that the youths perceive that the care workers pay particular attention to their school attendance. Moreover, they interpret and describe the care workers’ genuine interest in school as varying. When it comes to subjective wellbeing in school, the adolescent residents, above all, seem to link this to social relations with classmates and teachers; this is a question of experiencing belonging.

Keywords: Child welfare institutions, adolescent residents, school experiences, relocations, continuity, social relations, wellbeing, belonging
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon