En utfordring i utviklingen av kompetanseprogrammer er å designe programmene så de fører til praksisutvikling i det daglige arbeidet. Denne artikkelen introduserer Kompetansehjulet som modell for kompetanse i barnverntjenesten. I Tjenestestøtteprogrammet brukes denne modellen for å synliggjøre «hva som trengs» i den daglige profesjonsutøvelsen for at barn og unge skal få den hjelpen de har behov for til rett tid. Tjenestestøtteprogrammet er et av tiltakene Bufdir har igangsatt gjennom strategiplanen «Mer kunnskap – bedre barnevern». Programmet har søkelys på undersøkelses- og hjelpetiltaksarbeid. Målsettingen er at hver enkelt deltaker skal heve sin kompetanse, og at tjenesten skal utvikle strukturer for systematisering og kvalitetssikring. Kompetansehjulet stimulerer til strukturert refleksjon rundt områdene den enkelte barnevernstjenesten har størst behov for kompetanseutvikling innenfor. Modellen brukes også av den enkelte deltaker til refleksjon over sine egne utviklingsbehov. Målet med artikkelen er å beskrive Kompetansehjulet som modell for hva barnevernfaglig kompetanse «er», samt dele våre erfaringer med å bruke den som pedagogisk verktøy i Tjenestestøtteprogrammet.