Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Fosterforeldres egne barn: Hvordan synes de det er å ha fostersøsken?

Resultater fra en spørreundersøkelse

Seniorforsker, NOVA/OsloMet. joruje@oslomet.no

Seniorforsker, NOVA/OsloMet. togun@oslomet.no

Hvilke erfaringer har fosterforeldres egne barn med å ha fostersøsken, og hvilke forandringer har det ført til for dem i familien? Disse spørsmålene besvarer vi på bakgrunn av en spørreundersøkelse til fosterforeldres egne barn i alderen 12–25 år (N=380). Sammenlignet med myndighetenes vektlegging av hvordan fosterbarna har det og hvordan de skal ivaretas på en best mulig måte i fosterfamilien, har fosterforeldrenes egne barn blitt viet mindre oppmerksomhet. Resultatene i denne studien viser at mange unge trives med å ha fostersøsken, mens andre ikke gjør det, men de fleste rapporterer om utfordringer. Særlig synes tid og oppmerksomhet fra foreldre å være en kritisk faktor. Mange etterlyser også bedre oppfølging og informasjon fra barnevernet. På bakgrunn av erfaringene til fosterforeldres egne barn diskuterer vi hvordan barneverntjenesten kan bidra for å bedre situasjonen.

Nøkkelord: Fosterforeldres egne barn, fostersøsken, barneverntjenesten

How do foster parents’ own children experience having foster siblings, and what kind of changes does fostering involve for them in the family? These questions are answered by analysing survey data from 380 young people between 12–25 years of age. Compared to foster children, less attention has been given to these children’s experiences. This study shows that most, but not all, foster carers’ own children have a good relationship with their foster siblings. However, nearly all also report challenges, such as less time and attention from their parents and lack of involvement and information from the child welfare services. Based on the foster parents own children’s experiences, we discuss how the child welfare services can assist in improving the situation.

Keywords: Foster parents’ own children, foster siblings, child welfare services
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon