Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Barn i barnevernet og skolefaglig utvikling


MSc, Seksjonsleder for utdanning i behandlingsarbeid, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Øst og Sør (RBUP)


MSc, PhD stipendiat, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Øst og Sør (RBUP)


PhD, Postdoc stipendiat, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Øst og Sør (RBUP)


PhD, Forskningsdirektør, Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU). Spesialrådgiver, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Øst og Sør (RBUP)

Som gruppe strever barn som har fått tiltak i barnevernet, mer med skolen sammenlignet med jevnaldrende som ikke har vært i kontakt med barnevernet. Det kan være flere ulike grunner til det. I denne artikkelen vil vi belyse sammenhengen mellom utfordringer barn i barnevernet ofte kan oppleve og skolevansker for å gi en større forståelse for hvorfor barn i barnevernet oftere strever med skolen. Videre viser vi hvordan disse barna oftere er utsatt for en del risikofaktorer som gjør at de som unge voksne har høyere risiko for utenforskap. For å forebygge utenforskap er det nyttig å identifisere beskyttende faktorer. En viktig beskyttende faktor mot senere utenforskap er skolemestring: det å møte både de sosiale og de faglige forventningene i skolen. Det er sterke argumenter for at barn med tiltak i barnevernet bør få ekstra støtte til å mestre skolen. Dessverre finnes det lite kunnskap om effektive skolestøttetiltak for barn med tiltak i barnevernet. Vi peker på et kunnskapshull og etterlyser økt kunnskap om hvordan vi kan hjelpe barn i barnevernet med å mestre skolen.

Nøkkelord: Barnevern, skolemestring

Children involved in the child welfare services (CWS) struggle in school compared to their peers. To provide insights into why more children in the CWS struggle in school, we highlight the association between risk factors experienced more often by children in the CWS and academic achievement. Moreover, we show that exposure to such risk factors increases the probability of later marginalization. Academic achievement is a strong protective factor against later marginalization, providing arguments for increasing academic support for children involved in the CWS. However, knowledge of how to increase academic achievement for these children is lacking. We highlight the need for evidence-based approaches to increase the academic achievement of children in the CWS.

Keywords: Child welfare service, academic achievements
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon