Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

«Hvis det går en dag uten musikk, føler jeg at jeg ikke har levd den dagen»

– om ungdommers musikkbruk som en eksistensiell ressurs

Førsteamanuensis, Institutt for klassisk og musikkpedagogikk, Universitetet i Agder.

Den nylig publiserte UNGDATA-undersøkelsen viser at et stort antall av dagens ungdommer rapporterer om psykiske helseplager, på tross av at de har venner, trives på skolen og har gode framtidsutsikter. For ungdommer tilknyttet barnevernet er de psykiske utfordringene enda mer fremtredende. Oftest er utfordringene knyttet til en følelse av stress, utilstrekkelighet, ensomhet og mangel på mening i tilværelsen. I denne artikkelen diskuterer jeg hvorvidt ungdommers musikkbruk kan bidra i dette henseende. Det empiriske materialet er kvalitative intervjuer med 18 ungdommer fra 16 til 19 år. Analysen av intervjuene viser at ungdommer svært ofte lar musikk infiltrere hverdagsaktiviteter, og at de opplever at musikk på ulike måter bidrar positivt inn i deres meningsdannelse, og fyller et eksistensielt tomrom.

Nøkkelord: ungdom, musikk, musikkaktivitet, musikk og handlingsmuligheter, meningsdannelse, eksistensiell ressurs

Recent publications within youth research indicate that a large number of today’s adolescents struggle with mental health issues. This is despite the fact that they have friends, enjoy school, and have plans for the future. Young people connected to the Child Welfare Service report these problems in particular. The causes are most frequently connected to a sense of inadequacy, stress, loneliness and lack of meaning in life. In this article, I will discuss whether the adolescent’s daily consumption of music has the capacity to contribute in this regard. The empirical material includes qualitative interviews with eighteen adolescents from ages 16–19. The analysis shows how music infiltrates adolescents’ everyday activities and that it can be a resource connected to their construction of meaning and existential understanding.

Keywords: adolescents, music, music activity, musical agency, construction of meaning, existential resource
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon