Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Skiftende regler og praksiser i omsorgsmiljøet i en barneverninstitusjon

– betydninger for ungdommenes opplevde trygghet og trivsel

Forsker ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Midt-Norge) – psykisk helse og barnevern. gro.ulset@ntnu.no

Kan inkonsistente uformelle regler og praksiser i omsorgsmiljøet i en barneverninstitusjon ses i sammenheng med ungdoms opplevde trygghet og trivsel under oppholdet? På bakgrunn av et feltarbeid hvor den metodiske tilnærmingen favnet om deltagende observasjon, uformelle feltsamtaler og individuelle intervjuer, redegjør artikkelen nærmere for denne mulige koblingen. Temaet anses som særlig relevant med tanke på deler av Lov om barneverntjenesters formål som er å bidra til at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstvilkår. I denne forbindelse er det viktig å utvikle og formidle kunnskap som baserer seg på barn og unges egne erfaringer med å bo i barneverninstitusjon og på deltagende observasjon som forskningsmetode.

Nøkkelord: Barneverninstitusjon, omsorgsmiljø, inkonsistente regler og praksiser, trygghet, trivsel

On the basis of a fieldwork this article describe the possible connection between some inconsistent informal rules and practices in the caring environment in a child welfare institution, and the youths experienced safety and wellbeing during the stay. The fieldwork included participatory observation, informal field-conversation and individual interviews. Considering part of the purpose of the Child Welfare Service Act – contributing to safe upbringing conditions for children and youth, this theme can be regarded as particularly relevant. Participatory observation as research method may therefor prove to be very important in developing and conveying more knowledge based on children’s and youth’s experiences with living in institutions.

Keywords: Child welfare institutions, caring environment, inconsistent rules and practices, safety, wellbeing
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon