Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg

Professor/Forsker I, Psykologisk institutt, UiO/NOVA/Hioa. sveinmos@psykologi.uio.no

Førsteamanuensis/studieleder, Høgskolen i Oslo og Akershus. haamo@oslomet.no

Mange barn under omsorg har begrenset samvær med sine biologiske foreldre. Kontakt gjennom sosiale medier er ikke omfattet av det avtalefestede samværet og kan derfor gi foreldre og barn muligheter til kontakt de ellers ikke ville hatt. Denne artikkelen springer ut av et prosjekt hvor vi utforsket denne formen for kontakt mellom barn og foreldre. I prosjektet var vi opptatt av hvilke muligheter og utfordringer en slik kontakt kan skape både for det enkelte barn, for barnets foreldre, dets fosterforeldre og for saksbehandlere i barnevernet. Med sosiale medier har foreldre anledning til å utøve et kontinuerlig press overfor barnet. Flere av informantene beskriver hvordan dette kan skape så mye uro for barnet at det ikke klarer å knytte tilhørighet til en ny omsorgsbase, og hvordan dette kan hindre barnets muligheter til utvikling og tilknytning til nye omsorgspersoner. Men kontakt gjennom sosiale medier gir også muligheter for å gjøre hverdagen mer håndterlig. Kontakten gjennom sosiale medier lar seg vanskelig kontrollere og regulere. Et godt foreldresamarbeid blir da avgjørende for hvordan kontakten gjennom sosiale medier påvirker barnets hverdagsliv. I de situasjonene hvor kontakten ble ansett som negativ for barnet, beskrives foreldresamarbeid som den beste og kanskje eneste reelle løsningen for å kunne beskytte barnet.

Nøkkelord: barnevern, samvær, sosiale medier, barn under omsorg, sosialt arbeid

Many children in care have limited visitation with their biological parents. Contact through social media is not covered by the contractual assemblage and can therefore give parents and children opportunities for contact they would not otherwise have had. This article runs out of a project where we explored this form of contact between children and parents. With social media parents are able to provide a continuous pressure towards the child. However, this contact also represent opportunities by making everyday life more manageable for children living in foster homes or institutions. Contact through social media are difficult to control and regulate. A good parental cooperation are crucial for how the contact through social media affects the child's everyday life.

Keywords: Child protection, children in care, visitation through social media, social work
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon