Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

I hvilken grad er det samsvar mellom ledernes verdier og deres persepsjon av organisasjonens og myndighetenes verdier?

Førsteamanuensis, VID vitenskapelige høgskole. beate.jelstad.lovaas@vid.no

Assisterende direktør – Barnevern, Barne-, ungdoms og familiedirektoratet. KjetilAndreas.Ostling@bufdir.no

Til tross for at verdiers betydning i arbeidslivet har fått økt oppmerksomhet den senere tid, er kartleggingsstudier av verdier i det verditunge barnevernet et lite utforsket område. I denne studien undersøker forfatterne om det er samsvar mellom ledernes verdier og deres persepsjon av de verdier som er tillagt vekt i egen organisasjon og av myndighetene i barnevernet. Artikkelen er basert på en spørreundersøkelse til alle barnevernsledere i Oslo. Studien viser at moralske verdier slik som barnets beste anses som særlig viktig for lederne. Videre viser undersøkelsen at lederne oppfatter barnevernets verdier som viktigere for egen del enn for organisasjonen og myndighetene; verdiene graderes lavere jo høyere opp i systemet man beveger seg. Avslutningsvis drøfter forfatterne funnene samt peker på ulike aspekter ved verdibevisst ledelse som mulige praktiske implikasjoner.

Nøkkelord: Verdier, barnevern, verdikongruens, verdibevisst ledelse

Despite the fact that researchers and practitioners are increasingly interested in the role of values in organizations, the literature is relatively silent when it comes to values surveys within child welfare services. In this study, value congruence between leaders, organization and government is investigated by measuring the leaders´ perception of the values of the organization and the government. The empirical data are based on a quantitative survey of leaders within child welfare services in Oslo. The study shows that moral values such as ´the best interest of the child´ are considered significant to the leaders. Further, the leaders perceive the identified values within the child welfare services as more important to themselves than to the organization and to the government. Lastly, we discuss the findings as well as practical implications such as a greater emphasis on value-based leadership.

Keywords: Values, child welfare services, value congruence, value-based leadership
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon