Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Fosterbarns kontakt med psykiske helsetjenester

Hvem får hjelp, og hvorfor?

Psykolog, Stipendiat, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, psykisk helse og barnevern (RKBU) Vest, Uni Research Helse. marit.larsen@uni.no

Spesialist i barne- og ungdomspsykologi, Forsker II, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, psykisk helse og barnevern (RKBU) Vest, Uni Research Helse. stine.lehmann@uni.no

Psykolog, Avdeling for Rusbehandling, Sykehuset Østfold. aurora.bratterud.helgesen@so-hf.no

Psykolog, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Oslo Universitetssykehus. sttora@ous-hf.no

Det finnes ingen nasjonale tall om fosterbarns bruk av psykisk helsetjenester i Norge. Vårt mål var å undersøke hvor mange fosterbarn som hadde vært i kontakt med Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) og/eller Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT), samt hva som kjennetegner fosterbarna som har kontakt med disse tjenestene. Utvalget besto av 155 fosterbarn i alderen 6–12 år. Fosterforeldre fylte ut Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), et spørreskjema om barnets sterke og svake sider. Informasjon om tjenestebruk, plasseringshistorikk og omsorgserfaringer før flytting i fosterhjem ble gitt av saksbehandler i barnevernstjenesten. Resultatene viste at 64,5 % av fosterbarna var eller hadde vært i kontakt med PHBU og/eller PPT. Økende grad av eksternaliserte og internaliserte vansker samt nedsatt dagliglivsfungering var hver for seg assosiert med kontakt. Fosterforeldres evne til å fange opp symptomer, samt organiseringen av barnevern- og helsetjenester i Norge, kan være medvirkende årsaker til at så mange fosterbarn kommer i kontakt.

Nøkkelord: fosterbarn, fosterhjem, barnevern, psykisk helse, kontakt med psykiske helsetjenester, SDQ

There are no official data on Norwegian foster children's use of mental health services. Our aim was to examine the number of foster children in contact with child and adolescent mental health services and educational psychological services, and factors associated with contact. The sample consisted of 155 Norwegian foster children aged 6-12 years, with SDQ completed by foster parents and information from the child welfare service. Results showed that 64.5 % of the foster children were or had been in contact with PHBU and/or PPT, and 40 % with both. Increase in externalizing- and internalizing problems and impact were associated with contact when examined separately. Foster parents ability to detect symptoms and the organization of services might contribute to contact.

Keywords: foster children, foster care, child protective services, mental health, service use, SDQ
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon