Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Forsvarlighetskravet i barneverntjenester

Førstelektor/cand. Jur, UiT Norges arktiske universitet, Institutt for barnevern og sosialt arbeid. aina.a.kane@uit.no

Barn og familier kan motta kommunale velferdstjenester i form av helse- og omsorgstjenester og/eller barneverntjenester. Tjenestene kan være like i formål, innhold og saksbehandlingsregler, og begge instanser skal utøve sitt arbeid forsvarlig. Barn og familier må likevel forholde seg til instanser og personale med forsvarlighetskrav som er ulikt beskrevet i lovgivningen. Helselovgivningens mer utfyllende beskrivelser kan gi ulike bidrag til økt forsvarlighet i barneverntjenester, herunder ved at instansens og personalets forsvarlighetskrav tilpasses deres målgruppe og mandat og ved lovfesting av kompetansekrav i barneverntjenester.

Nøkkelord: Barneverntjenester, helse- og omsorgstjenester, forsvarlighet i barneverntjenester, forsvarlighetskrav, kompetansekrav

Children and their families can receive assistance from local authorities such as health- and care services and/or child welfare services. The assistances can be similar in aims, contents and case management regulations, and both instances must exercise prudence in their work. However, children and families must relate to instances and staff who are subject to very different legal requirements prudence. The fuller descriptions of health legislation may provide different contributions to increased child welfare services, including the compliance of the agency and staff with the requirements of their respective target groups and mandates, and by the legalization of competence requirements in child welfare services.

Keywords: Child welfare services, health and care services, prudence in child welfare services, competence requirements
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon